Model Chip Set F/F SIMM DIMM PCI ISA I/O Sound Video Ethernet Modem Picture BIOS Manual Comments
A101 v1.1 i430VX AT 4 0 4 3 SMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
A101 v.1.4 i430VX AT 4 0 4 3 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M505 i430FX AT 4 0 3 4 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M506 i430FX AT 4 0 3 4 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M507 i430FX AT 4 0 3 4 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M519 Opti Viper AT 4 0 3 4 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M520 i430VX AT 4 1 3 4 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M525 i430VX AT 4 1 4 3 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M529 Opti Viper AT 4 0 3 4 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M530 i430VX AT 4 2 4 3 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M535 i430VX AT 4 2 4 3 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M536 i430VX ATX 4 2 4 4 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M537 VX Pro AT 4 2 4 2 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a

 

M537DMA VX Pro AT 4 2 4 3 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M538 i430VX AT 4 2 4 3 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M539 HX Pro AT 4 2 4 3 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M547 VX Pro AT 4 2 4 3 n/a n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M549 i430VX AT 4 2 4 3 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M550 i430TX AT 4 2 4 3 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M558 VX Pro AT 4 0 4 3 UMC n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M559 VX Pro II AT 4 2 4 2 ALI CMI8330 n/a n/a n/a view n/a n/a
M559 VX Pro II AT 4 2 4 2 Holtek CMI8330 n/a n/a n/a view n/a n/a
M560 TX Pro AT 4 2 4 4 n/a n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M560tg TX Pro AT 4 3 5 3 n/a n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M565 TX Pro AT 4 3 5 3 n/a n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M566 i430TX AT 4 3 4 4 n/a n/a n/a n/a n/a view n/a n/a
M567 TX Pro II AT 4 2 4 4 UMC n/a integrated n/a n/a view n/a n/a
M570 TX AGP Pro AT 4 2 3 2 ITE CMI8330 n/a n/a n/a view n/a n/a
M571 TX Pro II AT 4 2 4 3 UMC CMI8338 integrated n/a n/a view n/a n/a
M571i i430TX AT unknown n/a CMI8330 n/a n/a n/a view n/a n/a
M571lmr TX Pro II AT 0 2 3 2 ITE CMI8738 integrated SIS900 or Davicom PCTel view n/a n/a
M571mr TX Pro II AT 0 2 3 2 n/a CMI8738 integrated n/a PCTel view n/a n/a
M572 i430TX AT 4 2 4 3 ITE CMI8330 n/a n/a n/a view n/a n/a
M573 TX Pro III AT 4 2 4 2 ITE CMI8330 n/a n/a n/a view n/a n/a
M573E VX Pro+ AT 4 2 4 3 n/a CMI8330 n/a n/a n/a view n/a n/a
M575 TX Pro II AT 4 3 4 3 n/a CMI8330 n/a n/a n/a view n/a n/a
M576 i430TX AT 4 3 4 3 ITE CMI8330 n/a n/a n/a view n/a n/a
M577 AGP Pro AT 0 3 3 2 ITE CMI8330 n/a n/a n/a view n/a n/a
M579 ALI A5 unknown n/a CMI8330 n/a n/a n/a view n/a n/a
M580 ALI A5 unknown n/a CMI8330 SIS6326 n/a n/a view n/a n/a
M581mr SIS 540 mATX 0 2 2 0 n/a CMI8738 integrated n/a Cmedia view n/a n/a
M581lmr SIS 540 mATX 0 2 2 0 n/a CMI8738 integrated SIS900 Cmedia view n/a n/a
M583lmr Ali ArtX mATX 0 2 2 0 n/a CMI8738 integrated SIS900 Cmedia view n/a n/a
M585lmr VIA MVP4 AT 0 3 1 1 n/a CMI8738 integrated SIS900 or Davicom Cmedia view n/a n/a
M586lmr SIS 540 unknown n/a CMI8738 integrated SIS900 or Davicom Cmedia view n/a n/a
M586mr SIS 540 unknown n/a CMI8738 integrated n/a Cmedia view n/a n/a
M587lmr Ali ArtX AT 0 3 2 1 n/a CMI8738 integrated SIS900 Cmedia view n/a n/a
M590 SIS 5591 AT 2 2 3 2 ITE CMI8330 SIS 6326 n/a n/a view n/a n/a
M592 VX Pro II AT 2 1 2 2 n/a CMI8330 SIS 6215 n/a n/a view n/a n/a
M593 TX Pro II unknown n/a CMI8330 integrated n/a n/a view n/a n/a
M596 TX Pro II AT 0 2 3 1 ITE CMI8330 integrated n/a n/a view n/a n/a
M597 VIA AGPro unknown n/a CMI8330 SIS6326 n/a n/a view n/a n/a
M598 SIS 530 AT 0 3 3 2 ITE CMI8338 integrated n/a n/a view n/a n/a
M598lmr SIS 530 AT 0 3 2 1 ITE CMI8738 integrated Davicom Cmedia view n/a n/a
M599 SIS 530 mATX 0 3 2 1 ITE CMI8338 integrated n/a n/a view n/a n/a
M599e SIS 530 mATX 0 3 3 1 n/a CMI8x38 integrated n/a n/a view n/a n/a
M599lmr SIS 530 mATX 0 3 2 1 ITE CMI8738 integrated Davicom Cmedia view n/a n/a
Сайт создан в системе uCoz